Návrh rozpočtu na rok 2021

Mapovy_podklad20201006_102756

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území 

POTVRDENIE_o_zverejneni_zo_strany_UPSVaR_(SO) (1)

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA OBDOBIE 9/2020 DO 2/2021

TS_Košický kraj

Záverečný účet Obce SEJKOV za rok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na obdobie 3-2020 do 8-2020

NÁVRH – Záverečný účet Obce SEJKOV za rok 2019

Korona vírus

Zmluvy

Zmluva audit

SR-ŠÚ SR – Zmluva o výpožičke

Fúra – dodatok č. 1 2020

Fúra – zmluva o pokytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

UPSVaR – dohoda č. 20-42-060-54

UPSVaR – dohoda č. 20-42-010-63

Zmluva Lekos

Dohoda_§12-_obec_Sejkov

dodatok č. 3 NATUR-PACK

Zmluva audit

zmluva_20200224_0001

Faktúry

Nová evidencia faktúr č.1-17 2020

Nová evidencia faktúr č.18-45 2020

Nová evidencia faktúr č.46-61 2020

Nová evidencia faktúr č.62-95 2020

Nová evidencia faktúr č.96-108 2020

Nová evidencia faktúr č.109-119 2020

Objednávky

Objednávky 2020

Pozvánky na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ – zverejnená dňa 02.09.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ – zverejnená dňa 04.06.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ – zverejnená dňa 05.03.2020

Pozvánka na zasadnutie OZ – zverejnená dňa 26.11.2020

Zápisnice

Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 09.03.2020

Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 08.06.2020

Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 06.09.2020

Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 30.11.2020