Správa nezávislého audítora

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 1_2024 do 6_2024 – zverejnené dňa 16.11.2023

Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnania v peniazoch projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Sejkov

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie 07 2023 do 12 2023 – zverejnené dňa 23.05.2023

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Sejkov

Ročný výkaz o KO z obce – rok 2022

Zmluvy

Zmluva o poskytovaní služieb – zverejnená 23.11.2023

Zmluva o dielo č. 11_2023 – AZ RO – zverejnená dňa 24.11.2023

FÚRA s.r.o. – Dodatok 1 _2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi – zverejnený dňa 16.11.2023

IMPLEA – Zmluva o spolupráci – zverejnená dňa 08.11.2023

PPA – Dodtatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AJG6 – zverejnená dňa 06.10.2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA _ 20201680 – zverejnená dňa 25.08.2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb – zverejnená dňa 25.08.2023

AZ-RO spol. s.r.o – dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4_2020 – zverejnená dňa 01.04.2022

LEKOS, s.r.o – Zmluva o poskytovaní elektronických komunikáčných služieb – zverejenná dňa 13.07.2023

DEUS – Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS – zverejnená dňa 08.06.2023

UPSVaR – Dohoda č. 23_42_054_433 – zverejnená dňa 30.03.2023

UPSVaR – Dohoda č. 23_42_060_19 – zverejnená dňa 14.03.2023

UPSVaR – Dohoda č. 23_42_054_191 – zverejnená dňa 26.02.2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AJG6 – zverejnený dňa 08.03.2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 6 _2022 – zverejnená dňa 02.01.2023

Uznesenia

uznesenie z 5.12.2023 – zverejnené dňa 06.12.2023

uznesenie z 06.09.2023 zverejnené dňa 07.09.2023

Uznesenie z 7.6.2023 -zverejnené dňa 08.06.2023

uznesenie z 08.03.2023 -zverejnené dňa 09.03.2024

Objednávky

Evidencia objednávok za mesiac marec 2023 – zverejená dňa 21.03.2023

Evidencia objednávok za mesiac marec 2023 – zverejená dňa 10.03.2023

Evidencia objednávok za mesiac január 2023 – zverejená dňa 06.01.2023

Faktúry

Faktúra č. 110 2023 – VSE a.s. ,Košice – zverejnená dňa 19.01.2024 Faktúra č. 111 2023 – O2 – zverejnená dňa 19.01.2024

Faktúra č. 109 2023 – LEKOSS, s.r.o., Michalovce – zverejnená dňa 19.01.2024

Faktúra č. 108 2023 – Slovak Telekom, a.s., Bratislava – zverejnená dňa 19.01.2024

Faktúra č. 107 2023 – FURA s.r.o., Rozhanovce – zverejnená dňa 19.01.2024

Faktúra č. 106 2023 – 4Home CEE, s.r.o., Bratislava – zverejnená dňa 19.01.2024

Faktúra č. 105 2023 – FURA s.r.o., Rozhanovce – zverejnená dňa 19.01.2024

Faktúra č. 104 2023 – VVS a.s. Košice – zverejnená dňa 19.01.2024

Faktúra č. 103 2023 – Kristián Petro – Polygra Plus, Košice – Nad Jazerom – zverejnená dňa 19.01.2024

Faktúra č. 102 2023 – O2 SK – zverejnená dňa 12.12.2023 Faktúra č. 102 2023 – O2 SK – zverejnená dňa 12.12.2023

Faktúra č. 101 2023 – Miestná akčná skupina Zemlín pod Vihoslatom, o.z., Lekárovce – zverejnená dňa 12.12.2023

Faktúra č. 100 2023 – FURA, s.r.o, Rozhanovce – zverejnená dňa 12.12.2023 Faktúra č. 99 2023 – Slovak Telekom, a.s., Bratislava – zverejnená dňa 12.12.2023

Faktúra č. 98 2023 – LEKOSS, s.r.o., Michalovce – zverejnená dňa 12.12.2023

Faktúra č. 97 2023 -VSE a.s., Košice – zemný plyn – zverejnená dňa 12.12.2023

Faktúra č. 96 2023 – MEDEY, s.r.o. Sobrance – zverejnená dňa 12.12.2023 Faktúra č. 95 2023 – OMNEA, s.r.o. Sobrance – zverejnená dňa 12.12.2023

Faktúra č. 94 2023 – MIPA MI, s.r.o. Michalovce – zverejnená dňa 12.12.2023

Faktúra č. 93 2023 – IFOsoft s.r.o. Prešov – zverejnená dňa 12.12.2023

Faktúra č. 92 2023 – O2 SK – zverejnená dňa 09.11.2023

Faktúra č. 91 2023 – FURA s.r.o. – zverejnená dňa 09.11.2023

Faktúra č. 90 2023 – Slovak Telekom, a.s. – zverejnená dňa 09.11.2023

Faktúra č. 89 2023 – VSE, Mlynská 31, Košice -zemný plyn – zverejnená dňa 09.11.2023

Faktúra č. 88 2023 – VSE, Mlynská 31, Košice -elektrina – zverejnená dňa 09.11.2023

Faktúra č. 87 2023 – LEKOSS, s.r.o. – zverejnená dňa 09.11.2023

Faktúra č. 86 2023 – Danka Tkáčová DM – SERVIS Kapušany – zverejnená dňa 09.11.2023

Faktúra č. 85 2023- Ing. Mária Štefanová, Košice – zverejnená dňa 02.11.2023

Faktúra č. 84 2023- O2 Bratislava – zverejnená dňa 02.11.2023

Faktúra č. 83 2023- Slovak Telekom , a.s. – zverejnená dňa 02.11.2023

Faktúra č. 82 2023- FURA s.r.o., Rozhanovce – zverejnená dňa 02.11.2023

Faktúra č. 81 2023- LEKOSS, s.r.o., Michalovce – zverejnená dňa 02.11.2023

Faktúra č. 80 2023- VSE – zemný plyn – zverejnená dňa 02.11.2023

Faktúra č. 79 2023- PEMAX Peter Maxim, Sobrance – zverejnená dňa 25.09.2023

Faktúra č. 78 2023- O2 – zverejnená dňa 25.09.2023

Faktúra č. 77 2023- FURA s.r.o. – zverejnená dňa 25.09.2023

Faktúra č. 76 2023- LEKOSS, s.r.o. Michalovce – zverejnená dňa 25.09.2023

Faktúra č. 75 2023- VSE – zemný plyn – zverejnená dňa 25.09.2023

Faktúra č. 74 2023- Slovak Telekom a.s. – zverejnená dňa 25.09.2023

Faktúra č. 73 2023- Stavebna firma Vaľjoc, Michalovce – zverejnená dňa 25.09.2023

Faktúra č. 72 2023- FURA sr.r.o., Rozhanovce – zverejnená dňa 25.09.2023

Faktúra č. 71 2023 -O 2 – zverejnená dňa 11.08.2023

Faktúra č. 70 2023 -FURA s.r.o, Rozhanovce – zverejnená dňa 07.08.2023

Faktúra č. 69 2023 -Slovak Telekom, a.s., Bratislava – zverejnená dňa 07.08.2023

Faktúra č. 68 2023 – Východoslovenská energetika a.s., Košice – elektrina – zverejnená dňa 02.08.2023 Faktúra č. 67 2023 – Východoslovenská energetika a.s., Košice – plyn – zverejnená dňa 02.08.2023 Faktúra č. 66 2023 – LEKOSS, s.r.o. – zverejnená dňa 02.08.2023

Faktúra č. 65 2023 – MIPA MI, s.r.o. – zverejnená dňa 02.08.2023 Faktúra č. 64 2023 – PEMAX Peter Maxim- zverejnená dňa 28.07.2023

Faktúra č. 63 2023 -FEDKAR s.r.o – zverejnená dňa 28.07.2023

Faktúra č. 62 2023 – Fura s.r.o., Rozhanovce- zverejnená dňa 28.07.2023

Faktúra č. 61 2023 – O2 SK- zverejnená dňa17.07.2023

Faktúra č. 60 2023 -FURA s.r.o. – zverejnená dňa 10.07.2023

Faktúra č. 59 2023 -Streňo – feodetické práce spol. s.r.o. – zverejnená dňa 04.07.2023

Faktúra č. 58 2023 -Slovak Telekom, a.s. – zverejnená dňa 04.07.2023

Faktúra č. 57 2023 -VSE – plyn – zverejnená dňa 04.07.2023

Faktúra č. 56 2023 -LEKOS – zverejnená dňa 04.07.2023

Faktúra č. 55 2023 -VVS, a.s. – zverejnená dňa 04.07.2023

Faktúra č. 54 2023 -JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. – zverejnená dňa 04.07.2023

Faktúra č. 53 2023 – OMNEA s.r.o. – zverejnená dňa 23.06.2023

Faktúra č. 52 2023 – FURA s.r.o. – zverejnená dňa 23.06.2023

Faktúra č. 51 2023 – OMNEA s.r.o. . Sobrance – zverejnená dňa 20.06.2023

Faktúra č. 50 2023 – PEMAX Peter Maxim , Sobrance – zverejnená dňa 20.06.2023

Faktúra č. 49 2023 – O2 SK – zverejnená dňa 20.06.2023

Faktúra č. 48 2023 – FURA s.r.o, Rozhanovce – zverejnená dňa 20.06.2023

Faktúra č. 47 2023 – Slovak Telekom a.s., Bratislava – zverejnená dňa 20.06.2023

Faktúra č. 46 2023 – VSE, Bratislava – zverejnená dňa 20.06.2023

Faktúra č. 45 2023 -AZ – RO spol. sr.o., Baškovce – zverejnená dňa 20.06.2023

Faktúra č. 44 2023 – Streňo Peter – TVP, Vyšná Rybnica – zverejnená dňa 20.06.2023

Faktúra č. 43 2023 – LEKOSS, s.r.o., Michalovce – zverejnená dňa 20.06.2023

Faktúra č. 42 2023 – SMILES SK s.r.o., Presšov – zverejnená dňa 20.06.2023

Faktúra č. 41 2023 – Kristián Petro – Polygra Plus, Košice – Nad Jazerom – zverejnená dňa 20.06.2023

Faktúra č. 40 2023 -O2 SK – zverejnená dňa 30.05.2023

Faktúra č. 39 2023 -FURA s.r.o. Rozhanovce – zverejnená dňa 30.05.2023

Faktúra č. 38 2023 – Smiles Sk s.r.o. Prešov – zverejnená dňa 30.05.2023 Faktúra č. 37 2023 – Slovak Telekom, a.s., Bratislava – zverejnená dňa 30.05.2023

Faktúra č. 36 2023 – Július Korpa – Vyšný, Záhor – zverejnená dňa 30.05.2023

Faktúra č. 35 2023 – Július Korpa – Vyšný, Záhor – zverejnená dňa 30.05.2023 2

Faktúra č. 35 2023 – Július Korpa – Vyšný, Záhor – zverejnená dňa 30.05.2023 1

Faktúra č. 34 2023 – VSE – elektrická energia – zverejnená dňa 30.05.2023

Faktúra č. 33 2023 – VSE – plyn – zverejnená dňa 30.05.2023

Faktúra č. 32 2023 – LEKOSS, s.r.o. – zverejnená dňa 30.05.2023

Faktúra č. 31 2023 – Gustáv Jacko Gusto, Bunkovce – zverejnená dňa 27.04.2023

Faktúra č. 30 2023 – Obec Lekárovce – zverejnená dňa 27.04.2023

Faktúra č. 29 2023 – O2 SK- zverejnená dňa 13.04.2023

Faktúra č. 28 2023 – FURA s.r.o. – zverejnená dňa 13.04.2023

Faktúra č. 27 2023 – Slovak Telekom – zverejnená dňa 05.04.2023 1

Faktúra č. 26 2023 – VSE – plyn – zverejnená dňa 05.04.2023

Faktúra č. 25 2023 – MIPA MI,s.r.o., Michalovce – zverejnená dňa 05.04.2023

Faktúra č. 24 2023 – Jakjenaj s.r.o. Vinné – zverejnená dňa 05.04.2023

Faktúra č. 23 2023 – LEKOSS, s.r.o. Michalovce – zverejnená dňa 05.04.2023

Faktúra č. 22 2023 – OMNEA, Sobrance – zverejnená dňa 05.04.2023

Faktúra č. 21 2023 – PEMAX Peter Maxim, Sobrance – zverejnená dňa 05.04.2023

Faktúra č. 20 2023 – SOZA – zverejnená dňa 17.03.2023

Faktúra č. 19 2023 – Mário Fejér PETINA, Košice – zverejnená dňa 17.03.2023

Faktúra č. 18 2023 – O2 SK – zverejnená dňa 17.03.2023

Faktúra č. 17 2023 – Mgr. Zuzana Nacková – zverejnená dňa 17.03.2023

Faktúra č. 16 2023 – FURA s.r.o. , Rozhanovce – zverejnená dňa 17.03.2023

Faktúra č. 15 2023 – Slovak Telekom – zverejnená dňa 17.03.2023

Faktúra č. 14 2023 – VSE – zverejnená dňa 02.03.2023

Faktúra č. 13 2023 – LEKOSS, s.r.o. – zverejnená dňa 02.03.2023

Faktúra č. 12 2023 – FURA s.r.o. Rozhanovce – zverejnená dňa 02.03.2023

Faktúra č. 11 2023 – IFOsoft – zverejnená dňa 02.03.2023

Faktúra č. 10 2023 – O2 SK – zverejnená dňa 10.02.2023

Faktúra č. 9 2023 – FURA s.r.o. – zverejnená dňa 10.02.2023

Faktúra č. 8 2023 – Mgr. Anton Polák, Tuhrina – zverejnená dňa 10.02.2023

Faktúra č. 7 2023 – VSE -plyn – zverejnená dňa 10.02.2023

Faktúra č. 6 2023 – VSE – zverejnená dňa 10.02.2023

Faktúra č. 5 2023 – Slovak Telekom – zverejnená dňa 10.02.2023

Faktúra č. 4 2023 – LEKOSS, s.r.o, Michalovce – zverejnená dňa 10.02.2023

Faktúra č. 3 2023 – FURA s.r.o, Rozhanovce – zverejnená dňa 10.02.2023

Faktúra č. 2 2023 – Ifosoft, Prešov – zverejnená dňa 30.01.2023

Faktúra č. 1 2023 – Kamox, Marek Hreňo, Sobrance – zverejnená dňa 30.01.2023