OBECNÝ ÚRAD
 
Sejkov 80
07251 Krčava

tel. :  + 421 056 6599421


e-mail : sejkov@lekosonline.sk

Ú R A D N É    H O D I N Y

Pondelok : 7.30 – 15.30

Utorok :    7.30 – 15.30

Streda :    7.30 – 15.30

Štvrtok :   nestránkový deň

Piatok :    7.30 – 15.30