Stavebný úrad – pôsobnosť, kontakty

Spoločný obecný úrad – stavebný úrad so sídlom v Sobranciach
Mestský úrad Sobrance,
Štefánikova 23,
073 01 Sobrance

Telefón:             +421 56 6521006      , sekretariá MsÚ            +421 56 6522210

Zabezpečuje činnosť od 14.12.2007
Štatutárnym orgánom SOÚ je primátor mesta Sobrance.

ÚRADNÉ HODINY:
PONDELOK:
7. 30 – 11. 30
12. 15 – 15. 45
UTOROK:
7. 30 – 11. 30
12. 15 – 15. 45
STREDA:
7. 30 – 12. 30
12. 15 – 16. 15
ŠTVRTOK:
7. 30 – 11. 30
12. 15 – 15. 45
PIATOK:
7. 30 – 11. 30
12. 15 – 15. 15

odborní pracovníci:

prenesený výkon štátnej správy, odborné činnosti – na úseku stavebného úradu – územné plánovanie a stavebný poriadok

Ing. Tatiana Rybnická pre Mesto Sobrance
e-mail: rybnicka.tatiana@sobrance.sk

Viliam Paško pre všetky obce okresu Sobrance – 46 obcí
e-mail: pasko.viliam@sobrance.sk

na úseku životného prostredia:

Bc. Gregušová Anna
e-mail: gregusova.anna@sobrance.sk

na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Ing. Kudráčová Anna,
e-mail: kudracova.anna@sobrance.sk