Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Obec Sejkov
 • Sídlo: Sejkov 80
 • Štatutárny zástupca: Peter Tokár
 • IČO: 00325759
 • DIČ: 2020752393
 • Bankové spojenie: 
 • Telefón: + 421 56 659 94 21
 • E-mail: sejkov@lekosonline.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
 • Tel.: 0915 868 648
 • Mail: m.dinic@azet.sk  

—————————————————————————————————

Rok 2020

Výzva na predkladanie ponuky „Dokončenie rekonštrukcie DS Sejkov.“