Zmluvy

UPSVaR – Dohoda č. 22 42 060 51 – zverejnená dňa 30.03.2022

Fúra s.r.o. – Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 01.07.2020 – zverejnená dňa 18.02.2022

PPA – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AJG6 – zverejnená dňa 31.01.2022

Objednávky

Evidencia objednávok za júl 2022 – zverejnená dňa 13.07.2022

Evidencia objednávok za máj 2022 – zverejnená dňa 10.05.2022

Evidencia objednávok za apríl 2022 – zverejnená dňa 28.04.2022

Evidencia objednávok za marec 2022 – zverejnená dňa 21.03.2022

Evidencia objednávok za februárr 2022 – zverejnená dňa 18.02.2022

Evidencia objednávok za január – zverejnená dňa 03.01.2022

Faktúry

Faktúra č. 49 2022 – PEMAX Peter Maxim, Sobrance – zverejnená dňa 13.07.2022

Faktúra č. 48 2022 – O2 SK – zverejnená dňa 13.07.2022

Faktúra č. 47 2022 – FURA s.r.o – zverejnená dňa 13.07.2022

Faktúra č. 46 2022 – Slovak Telekom a.s.- zverejnená dňa 13.07.2022

Faktúra č. 45 2022 – VSE a.s.- zverejnená dňa 13.07.2022

Faktúra č. 44 2022 – VVS a.s. – zverejnená dňa 13.07.2022

Faktúra č. 43 2022 – FURA s.r.o – zverejnená dňa 13.07.2022

Faktúra č.42 2022 – O2 SK- zverejnená dňa 13.06.2022

Faktúra č.41 2022 – LEKOSS s.r.o.- zverejnená dňa 13.06.2022

Faktúra č.40 2022 – Obec Lekárovce- zverejnená dňa 13.06.2022

Faktúra č.39 2022 – FURA s.r.o- zverejnená dňa 13.06.2022

Faktúra č.38 2022 – Slovak Telekom – zverejnená dňa 13.06.2022

Faktúra č.37 2022 – Innogy – zverejnená dňa 13.06.2022

Faktúra č.36 2022 – Mesto Sobrance – zverejnená dňa 13.06.20222

Faktúra č.35 2022 – PEMAX Peter Maxim – zverejnená dňa 18.05.2022

Faktúra č.34 2022 – Streňo Peter TVP – zverejnená dňa 18.05.2022

Faktúra č. 33 2022 – O2 SK. – zverejnená dňa 10.05.2022

Faktúra č. 32 2022 – Up Déjeuner, s.r.o. – zverejnená dňa 10.05.2022

Faktúra č. 31 2022 – FURA s.r.o. – zverejnená dňa 10.05.2022

Faktúra č. 30 2022 – VSE a.s. – zverejnená dňa 10.05.2022

Faktúra č. 29 2022 – Lekoss, s.r.o. – zverejnená dňa 10.05.2022

Faktúra č. 28 2022 – innogy Slovensko s.r.o. – zverejnená dňa 10.05.2022

Faktúra č. 27 2022 – Slovak telekom, a.s. – zverejnená dňa 10.05.2022

Faktúra č. 26 2022 – CBS spol., s.r.o., Kynceľová – zverejnená dňa 02.05.2022

Faktúra č. 25 2022 – CBS spol., s.r.o., Kynceľová – zverejnená dňa 02.05.2022

Faktúra č. 24 2022- O2 Slovakia s.r.o. – zverejnená dňa 19.04.2022

Faktúra č. 23 2022- LEKOSS s.r.o. – zverejnená dňa 19.04.2022

Faktúra č. 22 2022- Slovak telekom – zverejnená dňa 19.04.2022

Faktúra č. 21 2022- FURA s.r.o. – zverejnená dňa 19.04.2022

Faktúra č. 20 2022- innogy Slovensko s.r.o. – zverejnená dňa 19.04.2022

Faktúra č.19 2022 – MIPA MI s.r.o. Michalovce – zverejnená dňa 24.03.2022

Faktúra č.18 2022 – Peter Fejér – F T – zverejnená dňa 24.03.2022

Faktúra č.17 2022 – PEMAX Peter Maxim, Sobrance – zverejnená dňa 23.03.2022

Faktúra č.16 2022 – FURA s.r.o – zverejnená dňa 17.03.2022

Faktúra č.15 2022 – SOZA Bratislava – zverejnená dňa 17.03.2022

Faktúra č.14 2022 – O2 Sk – zverejnená dňa 10.03.2022

Faktúra č.13 2022 – FURA s.r.o – zverejnená dňa 10.03.2022

Faktúra č.12 2022 – Slovak Telekom – zverejnená dňa 10.03.2022

Faktúra č.11 2022 – innogy Slovensko s.r.o. – zverejnená dňa 10.03.2022

Faktúra č.10 2022 – LEKOSS, s.r.o. – zverejnená dňa 10.03.2022

Faktúra č.9 2022 – IFOsoft s.r.o – zverejnená 14.02.2022

Faktúra č.8 2022 – O2 – zverejnená 14.02.2022

Faktúra č.7 2022 – FURA – zverejnená 14.02.2022

Faktúra č.6 2022 – Slovak Telekom – zverejnená 08.02.2022

Faktúra č.5 2022 – VSE a.s. – zverejnená 08.02.2022

Faktúra č.4 2022 – Innogy Slovensko s.r.o.. – zverejnená 08.02.2022

Faktúra č.3 2022 – LEKOSS, s.r.o. – zverejnená 08.02.2022

Faktúra č.107 2021 – LEKOSS, s.r.o – zverejnená 31.01.2022

Faktúra č.108 2021 – FURA s.r.o – zverejnená 31.01.2022

Faktúra č.2 2022 – Up Déjeuner, s.r.o. – zverejnená 28.01.2022

Faktúra č.1 2022 – IFOsoft s.r.o. – zverejnená 28.01.2022