Mgr. Zuzana Dankaninová ( zástupca starostu)

PhDr. Radovan Pastyrik

Mgr. Miroslava Zahorčáková

Ing. Monika Pastyriková

Juraj Ondila